สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน

จัดซื้อ

จัดจ้าง

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม