รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยนักเรียน

โครงการโรงเรียนสุจริต

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม