สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการจัดซื้อรายเดือน

สรุปการจัดจ้างรายเดือน