ดาวน์โหลด

งานบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลนักเรียน


งานบริหารวิชาการ

ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบ4

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารบุคคล

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม