การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานการณ์ COVID-19

ช่องทางการเรียนทางไกล

1. โทรทัศน์ดาวเทียม

2. เว็บไซต์ http://www.dltv.ac.th

3. แอปพลิเคชัน DLTV


แบบบันทึกกิจกรรม (สำหรับผู้ปกครอง)


แบบบันทึกเวลาเรียน (สำหรับครู)

ช่องทางติดต่อ Hotline

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร.089 630 6409

นางเพียร วงค์เจริญ
ฝ่ายวิชาการ
โทร.061 948 7863

นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ผู้ดูแลระบบ
โทร.094 164 9598

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น