กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

  หน้าหลัก

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงสำหรับการเรียนทางไกลของ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

วิชา/ชั้นป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6
คณิตศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาไทยดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สังคมฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สุขศึกษาฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ศิลปะฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาการคำนวณดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
การงานอาชีพดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม