ติดต่อ

โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
ม.5 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทร : 043 750 939, 094 164 9598
E-mail : kaengkhingkhaeng@gmail.com , admin@kkh.ac.th

  kaengkhingkhaeng