ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24-พ.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จากมูลนิธิกระจกเงา

17-ก.ย.-2563 มูลนิธิกระจกเงาได้จัดส่งชุดคอมพิวเตอร์ จำน …

การติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

9-ก.ค.-2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารค …