ให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

12-ก.พ.-2565 นักเรียนสมาชิกโครงงาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกปร …

ให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน

10-ก.พ.-2565 นักเรียนสมาชิกโครงงาน 5 แยก สู่สุขภาพดีและ …

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านขิงแคง

31-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู ได้ร่วมท …

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช.105/29

21-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

สำรวจน้ำท่วมในเขตพื้นที่บริการ

13-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ อบต.แก้งแก ในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

27-ส.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

มอบน้ำดื่มเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน

2-ส.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …