โครงการพี่สอนน้อง โดยวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

1-ธ.ค.-2565 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาซ่อมบำรุง วิทยาล …

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโ …

กิจกรรม Workshop ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

16-ธ.ค.-2564 โรงเรียน้บ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับแผนกคอมพิวเ …