กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

9-ก.พ.-2565โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับสำนักงานทรัพยา …

ให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

12-ก.พ.-2565 นักเรียนสมาชิกโครงงาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกปร …

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ

9-ก.พ.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับสำนักงานทรัพย …

การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานประเพณี วันพระสุนทรพิพิธ ประจำปี 2564

24-ธ.ค.-2564 ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงา …

กิจกรรม Workshop ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

16-ธ.ค.-2564 โรงเรียน้บ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับแผนกคอมพิวเ …

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว

29-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู และนักเร …