ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ประเสริฐสังข์ นักเรียนศ …

โครงการพี่สอนน้อง โดยวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

1-ธ.ค.-2565 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาซ่อมบำรุง วิทยาล …

ค่ายจิตอาสา “เอราพาน้องเล่น”

1-ส.ค.-2565 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำ …

ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ กสศ.

9-ก.ย.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน

30-พ.ค.-2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง ได้เลี้ยงอ …

กิจกรรม Workshop ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

16-ธ.ค.-2564 โรงเรียน้บ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับแผนกคอมพิวเ …