โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษาดูงาน

2-มิ.ย.-2565 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษา …

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564

5-เม.ย.-2565 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบั …