อบรมโครงการต้านทุจริต และมุทิตาจิตศูนย์ฯโกสัมพี

26-ส.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษาดูงาน

2-มิ.ย.-2565 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษา …

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ศึกษาดูงาน

24-พ.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

25-ก.พ.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

งานแสดงความยินดีกับคุณครูอำนาจ ศรีพันลำ

7-เม.ย.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้จัดงานมุฑิตาจิตใ …

การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

22 – 25 มี.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวย …

ศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียง

18-ก.พ.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน …