ให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

12-ก.พ.-2565 นักเรียนสมาชิกโครงงาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกปร …

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว

29-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู และนักเร …

กิจกรรมทำสบู่เหลว ต้ายภัยโควิด เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

14-ต.ค.-2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกันทำสบู่เห …