ค่ายจิตอาสา “เอราพาน้องเล่น”

1-ส.ค.-2565 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำ …

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโ …

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

31-ส.ค.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงได้จัดกิจกรรมลูกเสือ …

พิธีทบทวนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

1-ก.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และบำเพ็ญประโยชน์

24-มิ.ย.-2565 คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านย …

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

9-มิ.ย.-2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึก …

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

25-ก.พ.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดกิจกรรมเข้าค่ายล …

กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

9-ก.พ.-2565โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับสำนักงานทรัพยา …

กิจกรรมจับฉลากรับปีใหม่ 2565

20-ม.ค.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดกิจกรรมต้อนรับปี …

ให้ความรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์

12-ก.พ.-2565 นักเรียนสมาชิกโครงงาน ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกปร …