ให้ความเกี่ยวกับการข้ามถนน และดูแลนักเรียนขนามถนน

12-ก.ค.-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก นำโดย จ่าเอกคม …

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโ …

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และบำเพ็ญประโยชน์

24-มิ.ย.-2565 คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านย …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

11-มิ.ย.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมคณะกรรมกา …

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษาดูงาน

2-มิ.ย.-2565 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี ศึกษา …

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน

30-พ.ค.-2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกสุมก่อสร้าง ได้เลี้ยงอ …

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ศึกษาดูงาน

24-พ.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …