รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)

สรุปรอบ 6 เดือนแรก จากระบบ e-Budget

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม