สรุปรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม)

สรุปรอบ 6 เดือนแรก จากระบบ e-Budget