ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านขิงแคง

31-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู ได้ร่วมท …

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว

29-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู และนักเร …

พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียน สปช.105/29

21-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

นักเรียนชั้น ป.6-ม.3 ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

18-ต.ค.-2564 นักเรียนชั้น ป.6-ม.3 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร …

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

15-ต.ค.-2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี จัดการประช …

กิจกรรมทำสบู่เหลว ต้ายภัยโควิด เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

14-ต.ค.-2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกันทำสบู่เห …