อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโ …

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

31-ส.ค.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงได้จัดกิจกรรมลูกเสือ …

อบรมโครงการต้านทุจริต และมุทิตาจิตศูนย์ฯโกสัมพี

26-ส.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

พิธีทบทวนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

1-ก.ค.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และบำเพ็ญประโยชน์

24-มิ.ย.-2565 คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านย …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

11-มิ.ย.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

9-มิ.ย.-2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึก …