สนับสนุนเจ้าหน้าที่ อบต.แก้งแก ในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

27-ส.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

มอบน้ำดื่มเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้กับศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน

2-ส.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

บรรยากาศ การเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2564

1-ก.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูง

23-เม.ย.2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ …

ประชุมสรุปงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2564

18-เม.ย.-2564 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง พร้อมด้วยคณะกรรมกา …