ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ประเสริฐสังข์ นักเรียนศ …

โครงการพี่สอนน้อง โดยวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม

1-ธ.ค.-2565 คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาซ่อมบำรุง วิทยาล …

ให้ความเกี่ยวกับการข้ามถนน และดูแลนักเรียนขนามถนน

12-ก.ค.-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก นำโดย จ่าเอกคม …

ค่ายจิตอาสา “เอราพาน้องเล่น”

1-ส.ค.-2565 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำ …

ประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ กสศ.

9-ก.ย.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ …

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโ …

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

31-ส.ค.-2565 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงได้จัดกิจกรรมลูกเสือ …