กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

กฏหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง อื่น ๆ

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม