14-25-พ.ย.-2565 ครูประจำชั้น และครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้นได้ออกติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผู้เรียน และรวมรวมข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น