ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ประเสริฐสังข์ นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้รับทุนการศึกษา ทุนเพื่อนักเรียนด้อยโอกาส ปี 2565 ซึ่งได้ส่งขอทุนขณะเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยจะได้รับทุนการศึกษาเป็นเงินปีละ 13,000 บาท จนถึงระดับปริญญาโท

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น