23-ก.ค.-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำ และยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ทั้งนี้ นำโดย ว่าที่ ร้อยตรี ธวัช แสงแก้วเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น