อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ

8-ก.ย.-2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ก่อการดี To be number one ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยการนำของผู้นำชุมชน นายสมพงษ์ แสงแก้วเขียว ผญ.หมู่ 2 บ้านโนนใหญ่ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย /คณะอสม. โดย นายสุพรรณ แสนทะวงค์ /ประธานอสม.และวิทยากรมากประสบการณ์ (หมอเอ) นายณัฐวุฒิ เภาพาน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านขิงแคง ซึ่งเป็นโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำให้กับเด็กนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน.. โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างสูงยิ่ง(สระว่ายน้ำกรีนวิว รีสอร์ท บ้านสวนกล้วย ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น