กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

9-มิ.ย.-2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน คือ เด็กหญิงอารยา ฝ่ายสูนย์ รองประธานสภานักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงชลดา มาตรขาว และเด็กหญิงน้ำนิ่ง วินทะวุธ <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น