ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

25-ก.พ.-2565 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง พร้อมคณะครู ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงแนวทางทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดเลย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น