รับการประเมิน โครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าทำงาน บริการประทับใจ

22-ก.พ.-2565 นายกิตติพงษ์ กองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าทำงาน บริการประทับใจ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โรงเรียนน่าอยู่ โรงเรียนน่าดู โรงเรียนน่าทำงาน และโรงเรียนบริการประทับใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในด้านภาพรวมทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาคุณภาพโกสัมพี <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น