16-ธ.ค.-2564 โรงเรียน้บ้านแก้งขิงแคง ร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จัดกิจกรรม Workshop ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น