29-ต.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตจากกิจกรรมการปลูกข้าวไร่ ตามหลักศาสตร์พระราชา นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูกข้าว รวมถึงการดูแล และเก็บเกี่ยวตามวิถีดั่งเดิม ปลูกด้วยมือ เกี่ยวด้วยมือ และนวดด้วยมือ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนมีความรู้ เห็นความสำคัญ และหวงแหนอาชีพในชุมชน และใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคต <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น