การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

15-ต.ค.-2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านระบบ Google Meeting ณ หน่วยจัดอบรม โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น