เลือกตั้งประธานนักเรียน 2564

2-ก.ค.-2564 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายกิตตินันท์ สอนใจดี ซึ่งจะได้เป็นประธานนักเรียน และมีรองประธานนักเรียน 3 คน เรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ นางสาวชลธิชา ประเสริฐสังข์ เด็กชายคุณานนท์ ประเสริฐสังข์ และเด็กหญิงชลดา มาตรขาว <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น