บรรยากาศ การเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2564

1-ก.ค.-2564 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง รวมถึงได้ชี้แจงรูปแบบการเรียนการสอน การดูแลตนเองในสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัยโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้แก่ Onsite (เรียนที่โรงเรียน) Online Onair Ondemand และ Onhand และแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในโรงเรียน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น