กิจกรรมปลูกข้าวไร่

17-มิ.ย.-2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ลงมือปลูกข้าวไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ง23201 ศาสตร์พระราชา 1 ร่วมกับคณะครู ทั้งนี้ได้รับการสนุบสนุนพันธุ์ข้าวจากคุณครูสุทิน แก้วสีหาวงศ์ และรถไถสำหรับไถพรวนจากคุณพ่อบุญชวน สารเหล่าโพธิ์ (รูปเพิ่มเติม)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น