การอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

27-พ.ย.2563 คณะครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ประกอบไปด้วย 1)นายอำนาจ ศรีพันลำ 2)นางดอกจันทร์ เหล่าเจริญ 3)นางสาวภัชรินทร์ สีแดง 4)นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก 5)นางสาวอัญชลี เดยดีะ 6)นางสาวพิชชานันท์ ศรีวิชา 7)นางสาวพรพิรุณ สุวรรณวิชัย 8)นายธนวัตร ศรีภา ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ระว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ วัดขุนพรมดำริ (วัดบ้านอุปราช) ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น