กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

7-ต.ค.-2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมทั้งส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) (ผลงงานครู) ระดับดีเยี่ยม ในหัวข้อ “KKH’s Disruptive Innovation”
2.รางวัลนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) (ผลงงานนักเรียน) ระดับดีเลิศ ในหัวข้อ “เครื่องตากปลาอัจฉริยะ”
<<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น