รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จากมูลนิธิกระจกเงา

17-ก.ย.-2563 มูลนิธิกระจกเงาได้จัดส่งชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง ชุดเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 ชุด สำหรับการเรียนการสอน รวมถึงเสื้อผ้า และของเล่นอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

Google Drive
Google Drive

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

13-ก.ย.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ และสนามกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะผู้แทน ส.ส.สำลี รักสุทธี ณ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive
Google Drive
Google Drive
Google Drive

กิจกรรมทำสบู่เหลวต้านภัย COVID-19

9-11-ก.ย.-2563 นักเรียนชั้น อนุบาล-ม.3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL) ทำสบูเหลวสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ล้างทำความป้องกันเชื้อโควิด 19 ภายใต้โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive Google Drive