ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

22-ส.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ อาคารปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Google Drive Google Drive
Google Drive Google Drive

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น