กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11-ส.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในงานได้มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่น และนักเรียนได้ถือโอกาสกราบเพื่อขอขมาและระลึกถึงพระคุณของแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และมีการแสดงของนักเรียน มีการประกวดการคัดลายมือ วาดภาพระบายสี เรียงความ และเล่าเรื่องจากภาพ และนอกจากนั้นยังมีการมอบโรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเรือนผักปลอดสารพิษ พร้อมเมล็ดพันธุ์ผัก น้ำดื่ม ขนม รวมถึงของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น