การติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

9-ก.ค.-2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมกับโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และกรมอนามัย ได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แก่โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น