การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

26-พ.ค.-2563 นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม และให้คำแนะนำ สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของ สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น