เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์ COVID-19

20-พ.ค.-2563 คณะครู โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ออกติดตาม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชน ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของ สพฐ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยครูได้ติดตามการร่วมกิจกรรม การทำงานของนักเรียน ให้คำแนะนำต่าง ๆ และช่วยปรับระบบโทรทัศน์ให้สามารถรับชมช่องรายการ DLTV ได้ รวมถึงประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น