ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

15-พ.ค.-2563 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID – 19) 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) โทรทัศน์ดาวเทียม 2) เว็บไซต๋ www.dltv.ac.th 3) แอปพลิเคชั่น DLTV ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น