การอบรมผ่านระบบทางไกล “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

7-พ.ค.-2563 นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น