ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนางรอง

06-มีนาคม-2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ท่านผู้อำนวยการธีระ คนชุม พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอนุบาลนางรอง ให้การต้อนรับ และนำคณะศึกาษาดูงานเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย โครงการห้องเรียน IEP (Intensive English Program) โครงการโรงเรียนส่งเสริม STEM Education โครงการโรงเรียนส่งเสริมกีฬา สพฐ. โครงการโรงเรียนต้นแบบลูเสือ สพฐ. โครงการสหกรณ์โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน <<รูปเพิ่มเติม>>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น