หน้าแรก


กิจกรรมโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง


แนะนำบุคลากร

นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์
ตำแหน่ง ครู
ศษ.บ. ภาษาไทย

นางสาววรรณนิศา พลรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
พท.บ. การแพทย์แผนไทย 


ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)


ข่าวการศึกษาจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Facebook