หน้าแรก


ความคืบหน้า การก่อสร้างอาคาร สปช.105/29 ขนาด 6 ห้องเรียน (บน 4 ล่าง 2)


ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2564)


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

E-mail : parichad@kkh.ac.th

เพจเฟสบุ๊ค

Facebook Pagelike Widget

คลังเก็บกิจกรรม