หน้าแรก


กิจกรรมโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง


ความคืบหน้า การก่อสร้างอาคาร สปช.105/29 ขนาด 6 ห้องเรียน (บน 4 ล่าง 2)


ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2564)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวการศึกษา

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์